Veselibas veicinasana un profilakse pdf

ATEX ir Eiropas Savienības juridisks fakts, kas regulē prasības attiecībā uz uzticības un veselības pārbaudēm, kas jāveic visiem produktiem, kas tiek izmantoti sprādzienbīstamā vidē. Jaunākā direktīva pēc vienotajiem darbiem, kas jau ir ATEX 2014/34 / ES standarti, sāksies 2016. gada 20. aprīlī, visi produkti būs jāmarķē šādi:

1. CE zīme, 2. sertifikāta izsniegšanas vienības identifikācijas numurs, 3. sprādzienbīstamības simbols, 4. sprādzienbīstamības grupa, 5. iekārtu kategorija, 6. sprādzienbīstamības tips, 7. sprādziena apakšgrupa, 8. temperatūras klase.Katrs trauks vēlas būt veidots tā, lai tas neradītu draudus darba laikā. Sertifikāta izsniegšana, ko veic pilnvarotas personas (piemēram, UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - sertifikācijas un sertifikācijas SIA Gliwice centrs, piekrīt šādām procedūrām: 1. EK tipa pārbaude - beidzot sūdzas, ka ierīce atbilst noteiktām prasībām direktīva, 2. ražošanas kvalitātes nodrošināšana - kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprināšanas procedūra, produkta marķējuma iespējošana ar CE zīmi un atbilstības deklarācijas izsniegšana, 3. produkta verifikācija - katras materiāla testēšanas un izmēģinājumu procedūra, kas galu galā saskaņota ar informāciju, 4. produkta kvalitātes nodrošināšana - procedūra, kas nosaka piemērojama kvalitātes sistēma, ieskaitot galīgo pārbaudi un produktu testēšanu, 5. sadarbība ar tipu - procedūra, lai izpildītu katra ražotāja izgatavotās kopijas nepieciešamos testus projektā, ar kuru tiek nodrošināta piekrišana klientam, kas aprakstīts EK standarta pārbaudes sertifikātā un datu prasībām principā, 6. iekšējā kontrole ražošana - pr iekārtu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas grozīšana, dokumenti jāglabā 10 gadus no pēdējās kopijas izgatavošanas, 7. tehniskās dokumentācijas nodošana glabāšanas vietā paziņotajai valūtai, dokumentācijai jābūt vispārējai aprakstam, dizainam, rasējumiem, diagrammām, aprakstiem, standartu sarakstam, testu rezultātiem un aprēķini, atbilstības deklarācija, 8. vienības ražošanas pārbaude.